FRIK

FRIK Ügyféladmin

Komplett ügyfél- és projektkezelő rendszer


Egy alkalmazásban minden eszköz, ami szükséges az ügyfelekkel történő korszerű kapcsolattartáshoz.
  • ADMIN FELÜLET - http://support.frik.hu/admin
  • ÜGYFÉL FELÜLET - http://support.frik.hu/client
login
1. KÉP


A felhasználó e-mail címe és jelszava megadásával léphet be a rendszerbe. Belépés után a Vezérlőpulton jól áttekinthető, informatív módon megjelenik az összes fontos információ (2. kép).

login
2. KÉP

Az első lépés az ügyfél hozzáadása a rendszerhez, a rendszer további elemeinek többsége az ügyfélhez kötődik.

ÜGYFELEK MENÜPONT

Kattintson a főmenüben az ÜGYFELEK menüpontra. Az Ügyfelek szekció kezdő felületén a következő műveleteket lehet elvégezni:

ÚJ ÜGYFÉL HOZZÁADÁSA A RENDSZERHEZ

Az 'Új ügyfél' gombra kattintva egy felbukkanó ablakban jelenik meg az ügyfél részletes adatainak magadására szolgáló űrlap.

clients
3. KÉP

Itt kell megadni a cég adatait, a fő kapcsolattartó személyét (4. KÉP). Ez a személy lesz az, aki e-mailben automatikusan megkapja a bejelentkezéshez szükséges adatokat. A fő kapcsolattartó lesz az is, aki megkapja az összes rendszer által generált e-mailt (pl. számlák, értesítések stb.).

add client
4. KÉP

ÜGYFÉL TÖRLÉSE A RENDSZERBŐL

Az ügyfél törléséhez egyszerűen csak a 3. képen is látható lomtár (delete) ikonra kell kattintani. Ha töröl egy ügyfelet, akkor minden az ügyfélhez kapcsolódó adat törlődik: projektek, számlák, üzenetek, fájlok stb.

FIGYELEM: Ez a művelet végleges, nem vonható vissza.

ÜGYFÉL VEZÉRLŐPULT

Az ügyfél vezérlőpult az a hely, ahol egy ügyfélllel kapcsolatos minden adat hozzáférhető (MINDEN EGY HELYEN). Az ügyfelek listájában (3. KÉP) az ügyfél nevére kattintva érhető el.
Ezen a felületen az alábbi funkciók állnak rendelkezésre:

client-profile
5. KÉP

 

A projektek folyamatai képviselik a rendszer lelkét, a legtöbb funció a projektek körül forog.
Ez annyit jelent, hogy a legtöbb elem (fájlok, számlák, hibák, feladatok, hozzászólások st.) egy konkrét projekthez tartozik.

Mindenekelőtt egy projektet kell létrehozni az ügyfél részére. A projekt létrehozásához adminisztrátori jogosultság szükséges, alapértelmezésben ő lesz a projektvezető.

PROJEKTEK SZEKCIÓ

Ehhez a szekcióhoz a főmenü ÖSSZES PROJEKT menüpontjára kell kattintani, ahol az alábbi műveletekre van lehetőség:

Új projektet létrehozásához egyszerűen csak az 'ÚJ PROJEKT LÉTREHOZÁSA' gombra kell kattintani, majd ki kell tölteni a projekt adatait a megjelenő űrlapon.

projects
6. KÉP

Miután létrejött az új projekt az ügyfél automatikus kap egy értesítést a projekt részleteiről

PROJEKT VEZÉRLŐPULT

A projekt vezérlőpult az a hely, ahol a projekttel kapcsolatos minden adat hozzáférhető (MINDEN EGY HELYEN).
Ez a projektek listájában (6. KÉP) a projekt megnevezésére kattintva érhető el.
Ezen a felületek az alábbi funkciók állnak rendelkezésre:

MEGJEGYZÉS: Egyes (csillaggal jelölt) elemek nem hozzáférhetők mindenki számára, teljes hozzáférése ADMINISZTRÁTORNAK vagy PROJEKTVEZETŐNEK van. Más felhasználók (munkatársak, ügyfelek) csak a jogosultsági szintjüknek megfelelő részeket láthatják
project panel
7. KÉP

 

Ha csapatmunkáról van szó, az alkalmaz lehetővé teszi, különböző CSOPORTOK létrehozását és a szerepek szerinti kezelésüket. Minden munkatárs egy előre meghatározott csopor tagjaként van jelen a rendszerben. Bárhány csoport létrehozható.

Az alábbi példa egy webfejlesztéssel foglalkozó társaság csoportjait mutatja be:

Ha egyéni munkavégzés zajlik értelemeszerűen szükségtelen a csoportok alkalmazása, ebben az esetben az egyetlen alapértelmezett csoport az ADMINSZTRÁTOR, amit nem kell külön létrehozni, része az alaprendszernek.

Csoportok létrehozásához a fömenű feletti ikonsoron a CSOPORT IKONRA kell kattintani (8. KÉP)

groups
8. KÉP

Az alkalmazás fejlett jogosultság kezelése lehetővé teszi, hogy az ADMINISZTRÁTOR különböző szintű hozzáférést adjon a CSOPORTOKNAK a rendszer területeihez. A munkatársak olyan engedélyekkel rendelkeznek, ami a CSOPORT számára, ahová tartoznak, meg lett határozva.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat egy konkrét projekt esetében, hogy PROJEKTVEZETŐNEK nagyobb hozzáférése lesz bizonyos projekttel összefüggő területekhez annál, mint amit CSOPORTJÁNAK szintje egyébként megengedne.

CSOPORT JOGOSULTSÁGOK

A csoport jogosultsági szintjének módosítását a csoport nevére kattintva felbukkanó ablakban lehet elvégezni. (Lásd 8. KÉP) .
A csoportra vonatkozó jogosultsági szint egy 0 ÉS 4 KÖZÖTTI SKÁLÁN ÁLLÍTHATÓ.

Az alábbi táblázatban látható, hogy az egyes szintek milyen kategóriákat/területek tesznek elérhetővé.

permissions matrix
9. KÉP

MEGJEGYZÉS: Az ADMINISZTRÁTOR csoport alapértelmezésben teljes hozzáféréssel rendelkezik. Ez nem módosítható.


permissions
10. KÉP
FONTOS: A biztonság és a hatékony működés érdekében néhány területhez a létrehozott csoportok csak korlátozott szintű (0-2) hozzáférést kaphatnak. (Pl. ügyfél területre nem adható meg az 1. szintnél magasabb érték, azaz ügyfelet hozzáadni, szerkeszteni és törölni csak az adminisztrátor tud, bárki más csak megtekintésre jogosult.

 

A projektek kisebb egységekre osztva könnyebben kezelhetők. A projekt első lépésben MUNKAFÁZISOKNAK nevezett szakaszokra osztható. Ezek a munkafázisok testesítik meg a részcélokat, melyek összessége teljes projekt megvalósulását jelenti.
Egy webfejlesztő társaság esetében ilyen részcélok lehetnek:

  • DIZÁJN KONCEPCIÓ
  • FRONTEND FEJLESZTÉS
  • SZERVEROLDALI FEJLESZTÉS
  • TESZTELÉS ÉS ÁTADÁS

Ezeken a nagyobb szakaszokon belül hozhatók létre a NAPI FELADATOK meghatározása. Ezek a tényleges munkaelemek, amelyekből a MUNKAFÁZISOK felépülnek.

A MUNKAFÁZISOK és FELADATOK létrehozásához, be kell lépni az adott PROJEKTBE.

milestones
11. KÉP

A FELADATOK hozzáadását mutatja be az alábbi kép

tasks
12. KÉP

Az adott projekthez az ügyfelek és a munkatársak egyaránt tölthetnek fel és oszthatnak meg fájlokat.
Az alábbi kép (13. KÉP) a fájlok feltöltését mutatja. A fájlok feltöltése után a fájl nevére kattintva tekinthetők meg a feltöltött fájlok részletei.

files
13. KÉP

Miután a fájl létrejött a munkatársak és az ügyfelek letölthetik és hozzászólhatnak, megjegyzéseket fűzhetnek a fájlhoz.


file comments
14. KÉP

Az alkalmazás hatékony kommunikációt tesz lehetővé az ügyfelekkel és a csapatban dolgozó munkatársak között.
Az ÜZENETKÜLDÉS lehetősége az alakalmazás több területén is megjelenik.

messages
15. KÉP

MEGJEGYZÉS: A CSOPORT ÜZENETEK a projektben dolgozó munkatársak közötti információcserét szolgálja, ezek az ügyfelek számára nem láthatóak.

Az alkalmazás tartalmaz egy teljes FUNKCIONALITÁSÚ KÉRÉSKEZELÉSI MODULT. Munkatársak és ügyfelek is létrehozhatnak kéréseket, melyek a PROJEKTEK KERETEIN KÍVÜL müködik és jutatt el üzeneteket a címzetteknek.
A kérésekhez szintén cstolhatók fájlok és hozzászólások.

tickets
16. KÉP

Az alkalmazás tartalmaz egy HIBAKÖVETÉSI funkciót, mellyel az ügyfelek jelezhetik a munkafolyamatokban észlelt hibákat.
A jelentett hibák megtekintéséhez a főmenü HIBAJELENTÉS menüpontjára kell kattintani

bugs
17. KÉP

Az alkalmazás lehetővé tesz különböző tárgyú és tartalmú ajánlatkérő űrlapok készítését, hogy a RENDSZERBEN LÉVŐ ÉS A LEENDŐ ÜGYFELEK a lehető legegyszerűbben tájékozódhassanak a szolgáltatásokról, és tehessék meg az első lépést egy újabb megbízás felé.

A rendszerbe épített ŰRLAPKÉSZÍTŐVEL egyedi, az adott szolgáltatás által megkívánt tartalommal készíthetjük el ajánlatkérő űrlapunkat, hogy az árajánlat összeállításánál minden információ rendelkezésünkre álljon.

ŰRLAPKÉSZÍTŐ ÉS AJÁNLATKÉRÉSEK

A rendszer két részből áll az alábbiak szerint

ŰRLAPKÉSZÍTŐ - SAJÁT ŰRLAPOK LÉTREHOZÁSA

Az űrlapok létrehozása az AJÁNLATKÉRŐ ŰRLAPOK menüpont 'Új űrlap létrehozása' gombra kattintva. (Lásd 18.1 KÉP)


forms
18.1 KÉP

Az alábbi képeken lathatók az űrlap létrehozásának lépései

step-1
18.2 KÉP

KÖVETKEZŐ

step-2
18.3 KÉP

Ha minden szükséges mező hozzáadásra került, az űrlapot el kell menteni. Az új ajánlatkérő űrlap bekerült az ürlapok listájába.


HOGYAN TUDJÁK KITÖLTENI AZ ÜGYFELEK EZEKET AZ ŰRLAPOKAT?

Ha elkészült az ajánlatkérő űrlap, a következő fontos lépés biztosítani a hozzáférést az űrlapokhoz az ügyfelek részére.Az alkalmazás motorja a fejlett BEÁLLÍTÁS kezelő rész. Úgy került kialakításra a rendszer, hogy a lehető legtöbb funkció módosítható legyen az adminsztrátor felületen, és ne kelljen közvetlenül szerkeszteni konfigurációs fájlokat.

A BEÁLLÍTÁSOK szakaszban különböző fülek alatt érhetők el az egymástól eltérő funciók beállításai.

settings
19. KÉP

ÁLTALÁNOS BEÁLLÍTÁSOK

Az Általános beállítások tartalmazza a rendszer szintű konfigurációt az alábbi tartalommal

CÉGINFORMÁCIÓK

...

SZÁMLA BEÁLLÍTÁSOK

...

FIZETÉSI MÓDOK

...

E-MAIL SABLONOK

...

email templates
20. KÉP

KÉRÉSEK

...

tickets
21. KÉP

ŰRLAPMEZŐK

...

optional fields
22. KÉP

CRON BEÁLLÍTÁSOK

...

ADATBÁZIS MENTÉS

...

database backup
23. KÉP